Zasada działania instalacji fotowoltaicznej

2019-10-21
Zasada działania instalacji fotowoltaicznej Zasada działania instalacji fotowoltaicznej, w skrócie zwanej PV, jest bardzo prosta. Produkowanie energii elektrycznej przez panele fotowoltaiczne odbywa się dzięki zjawisku o nazwie efekt fotowoltaiczny. Efekt ten polega na tym, iż w półprzewodniku powstaje siła elektromotoryczna, prościej rzecz ujmując energia słoneczna zostaje zamieniona w prąd stały-proces ten zachodzi w ogniwach fotowoltaicznych, z których zbudowane są panele słoneczne. Aby móc wykorzystać prąd wytworzony przez instalację fotowoltaiczną w domu czy w firmie potrzebujemy jeszcze urządzenia takiego jak inwerter solarny czyli falownik. Jego zadaniem jest przekształcenie prądu stałego, który uzyskaliśmy dzięki panelom w prąd zmienny czyli taki jaki mamy w gniazdkach.

System fotowoltaiczny "on-grid"


Sieciowy system fotowoltaiczny, w skrócie "on-grid", to nic innego jak instalacja fotowoltaiczna zintegrowana z publiczną siecią elektryczną. To bardzo korzystne rozwiązanie ponieważ umożliwia nam bieżące korzystanie z energii elektrycznej i pozwala na przesyłanie nadwyżek tej energii do sieci publicznej. Energia wytwarzana przez instalację fotowoltaiczną ma większe napięcie niż ta z sieci publicznej i racji tego wykorzystywana jest w pierwszej kolejności a nadwyżka wysyłana jest do sieci publicznej za pomocą licznika dwukierunkowego. Ustawa o Odnawialnych Źródłach Energii (OZE) stanowi, iż do posiadania takiej instalacji nie trzeba prowadzić własnej działalności gospodarczej. Podmioty, które produkują energię przy użyciu instalacji fotowoltaicznej i wykorzystują ją nazywane są prosumentami. Kolejna zaletą instalacji typu on-grid jest to, iż nie wymaga ona stosowania akumulatorów, co wpływa na znaczące obniżenie kosztów montażu.

Fotowoltaika jako doskonały sposób na oszczędności


Sieciowa instalacja fotowoltaiczna to doskonały sposób oszczędności na rachunkach za prąd. Oprócz tego, że nadwyżkę wyprodukowanej energii możemy przesłać do sieci publicznej, to jeszcze istnieje system opustów dla instalacji prosumenckich. Ustawa OZE daje możliwość przesyłania nadwyżki energii do sieci publicznej a następnie odebrania jej w ciągu 1 roku nazywane to jest rocznym bilansowaniem energii. Jest to bardzo korzystne rozwiązanie, ponieważ dzięki temu prosument uniezależnia się od rynkowych podwyżek cen energii elektrycznej. Niezbędnym elementem sieciowej instalacji fotowoltaicznej jest licznik dwukierunkowy. Zadaniem jego jest zliczanie ilości wyprodukowanej energii oraz tej pobranej z sieci publicznej, a więc monitoruje on przepływ energii z i do sieci.

Inwerter solarny sercem instalacji fotowoltaicznej


Kolejnym istotnym elementem instalacji fotowoltaicznej jest inwerter solarny czyli falownik, stanowi on swego rodzaju serce i mózg instalacji, ponieważ jego zadaniem jest zamiana prądu stałego wytworzonego przez panele słoneczne w prąd zmienny o parametrach zgodnych z parametrami prądu w sieci publicznej. Bez falownika wyprodukowana energia nie mogłaby zasilać naszych urządzeń, a co za tym idzie byłaby kompletnie bezużyteczna. Inwertery solarne z funkcją monitoringu dają możliwość kontroli produkcji energii w ujęciu:
  • dobowym
  • miesięcznym
  • rocznym
Pokaż więcej wpisów z Październik 2019
pixelpixel