Parametry IP oraz IK

2021-02-22
Parametry IP oraz IK

Przy projektowaniu oświetlenia i wyborze lamp LED zwracamy uwagę przede wszystkim na parametry świetlne, takie jak wydajność świetlna, współczynnik oddawania barw, barwę światła, jaką emituje lampa LED. Nie mniej ważną kwestią jest zwrócenie uwagi na parametry mówiące nam o stopniu ochrony oprawy LED czy to przed wilgocią i wnikaniem pyłu, czy też przed uszkodzeniami mechanicznymi. Te parametry są szczególnie istotne w przypadku gdy zamierzamy oświetlić pomieszczenia robocze lub magazynowe, gdzie wpływ warunków zewnętrznych i ryzyko uszkodzenia mechanicznego jest siłą rzeczy wysokie.

IP - Stopień ochrony przed wilgocią i wnikaniem pyłu

Stopnie ochrony zostały opracowane i zatwierdzone przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną. Chcąc sprawdzić stopień ochrony obudowy przed wilgocią i wnikaniem pyłu należy zwrócić uwagę na kod IP, któremu towarzyszą dwie cyfry, z których pierwsza oznacza stopień ochrony przed wnikaniem pyłu i dostępu do części niebezpiecznych drutem, a druga stopień ochrony przed wilgocią. Sposób interpretacji tych oznaczeń najłatwiej objaśnić na przykładzie jednej z najpopularniejszej oprawie o współczynniku IP 65. Takie oznaczenie daje nam pewność, że wybrana przez nas lampa LED posiada zabezpieczenie i odpowiednią budowę minimalizującą praktycznie do zera uszkodzenie żródła światła wskutek wniknięcia pyłu lub kurzu i w równym stopniu redukującym zagrożenie powstałe w wyniku dotknięcia miejsc niebezpiecznych drutem ( cyfra 6) Drugą ważną informacją, wynikająca z tego oznaczenia jest to, iż oprawy nie uszkodzi strumień wody o intensywności 12,5l/min i to skierowany pośrednio na tę oprawę LED jak również bezpośrednio. Taki poziom ochrony to minimum dla wszystkich lamp LED określanych jako hermetyczne, możemy je zastosować do oświetlania zakładów produkcyjnych i laboratoriów, parkingów, przejść podziemnych, hal magazynowych i terminali oraz obiektów sportowych, w szczególności stadionów. Szczegóły przedstawiamy w tabelce poniżej :

Tabela.1

IK - Stopień ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi

Stopień ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi jest przedstawiany przy użyciu kodu IK, który też obok siebie ma dwie cyfry, minimalną wartością jest 0, czyli całkowity brak ochrony, a maksymalną 10, co daje nam informację, iż oprawa wytrzyma uderzenie o energii 20J. Energia ta odpowiada sile uderzenia kuli bądź młotka o masie 5kg z wysokości 40cm. Podczas testów uderzenia kierowane są w każdy zewnętrzy element oprawy z wyłączeniem zawiasów i zamków. Takie uderzenie powtarza się 3-krotnie, jeśli zewnętrzy wymiar oprawy nie przekracza 1m. W oprawy o wymiarach powyżej 1m uderza się 5-krotnie. Stopień ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi może mieć wpływ na stopień ochrony IP, o którym była mowa wcześniej. Wysoka ochrona IK daje nam pewność, że nie ulegnie pogorszeniu stopień ochrony przed wilgocią czy wnikaniem pyłów, na przykład w wyniku rozszczelnienia. Powyższe parametry są bardzo ważne, abyśmy mogli komfortowo, bezpiecznie i ekonomicznie mogli oświetlić nasze obiekty, warto zwrócić na nie uwagę a w razie wątpliwości zapytać fachowca, firma STS Elektro jest zawsze otwarta na zapytania swoich klientów

Tabela.2

pixelpixel